Yuvaraja college Untitled Document

Back
to Top

Alumni
Alumni Association Members
SlNo Name
1 Prof. H. S. Basavaraju
2 Prof. Venkataramana Shetty
3 Dr. R. Ganesh
4 Dr. B. M. Venkatesh
5 Sri. Krishnamurthy G.
6. Dr. R. Rajesh
7. Dr. H.B. Mahesh
8. Sri. Nagesh Babu
9. Dr. M. R. Janardan
10. S. Dwarakish
11. Dr. Swarana mala Shirasi
12. Dr. S. Latha
13. Dr. Sharvani
14. Dr. Shaukath Ara Khanum
15. Dr. R. Vidya
16. Sri. Srinivas G.
17. Dr. Raju D.S. (NIE IT)
18. Dr. K. S. Devnath

 


Untitled Document