Yuvaraja college Untitled Document

Back
to Top

List of P.hD./M.Phil. (Submitted/Awarded)
Sl. NoFacultyNo. of Ph.D. ScholarsM.Phil.
SubmittedAwarded
1.Dr. R. Ganesha, Principal01-01
Bio-Chemistry
2.Dr. A.C.Sharada0202-
Botany
3.Dr. M. K. Mahesh0102-
Chemistry
4.Dr. K. Ajay Kumar-0109
5.Dr. B. M. Venkatesha-0104
6.Dr. K. B. Umesha010102
7.Dr. Shaukath Ara Khanum-0308
8.Dr. D. G. Bhadregowda02--
English
9.Dr. K. Yeshoda Nanjappa-03-
10.Dr. P. Venkatesh-01-
Environmental Science
11.Dr. S. Suresha0103-
Geology
12.Dr. M. R. Janardhana-03-
Hindi
13.Dr. D. R. Jayaprakash-02-
Management Science
16.Dr. C. Sumangala-02-
Mathematics
14.Dr. S. Latha011001
15.Dr. L. Pushpalatha-04-
16.Dr. M. Ruby Salestina-01-
Microbiology
17.Dr. S. Mahadevamurthy-0411
Molecular Biology
18.Dr. N. S. Devaki-02-
Physics
19.Dr. H. C. Devarajegowda-0209
20.Dr. H. Somashekarappa-02-
21.Dr. Swarnamala Sirsi-03-
Sanskrith
22.Dr. Y. C. Nanjundaiah-04-
Sericulture
23.Dr. Dr. H. B. Mahesha-0204
TOTAL129258

Untitled Document